ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώθηκε ο 1ος Διαδικτυακός Γρίφος!

Ανακοινώθηκε ο 1ος Διαδικτυακός Γρίφος τον οποίο και μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία:

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι απαντήσεις θα δίνονται αποκλειστικά στο e-mail info@emeis-emeis.gr.

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δίνει απαντήσεις από ένα συγκεκριμένο e-mail, το οποίο θα κατοχυρώνεται με την πρώτη απάντηση, είτε αυτή είναι σωστή είτε όχι.

Στο πρώτο μήνυμα θα πρέπει να περιέχεται το όνομα της ομάδας, το ονοματεπώνυμο του αρχηγού και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σε περίπτωση λανθασμένης η ελλιπούς απάντησης κάθε ομάδα έχει δικαίωμα νέας ανά 12ώρο από την ανακοίνωση του κάθε γρίφου.

ΚΟΡΥΦΗ